yousei <postcard>
yousei <postcard>

©2015 maki kojima

press to zoom
ageruyo <original>
ageruyo <original>

©2015 maki kojima

press to zoom
2016nen_maki <postcard>
2016nen_maki <postcard>

©2016 maki kojima

press to zoom
line_amandagureg <line stamp>
line_amandagureg <line stamp>

©2015 maki kojima

press to zoom
summer<postcard>
summer<postcard>

©2015 maki kojima

press to zoom
santa <original>
santa <original>

©2016 maki kojima

press to zoom
Phronesis <magazine>
Phronesis <magazine>

©2015 maki kojima

press to zoom
isi_china <advertisement>
isi_china <advertisement>

©2015 maki kojima

press to zoom
au_felica_01 <advertisement>
au_felica_01 <advertisement>

©2016 maki kojima

press to zoom
au_felica_02 <advertisement>
au_felica_02 <advertisement>

©2016 maki kojima

press to zoom
toshiba <advertisement>
toshiba <advertisement>

©2015 maki kojima

press to zoom
human <postcard>
human <postcard>

©2015 maki kojima

press to zoom
gakushu_aozora <magazine>
gakushu_aozora <magazine>

©2016 maki kojima

press to zoom
froebel-kan01 <magazine>
froebel-kan01 <magazine>

©2015 maki kojima

press to zoom
akazukin  <character>
akazukin <character>

©2016 maki kojima

press to zoom
famiful <character>
famiful <character>

©2015 maki kojima

press to zoom